Jaap.nl

JAAP.NL is opgericht om het kwalitatief en kwantitatief beste woningaanbod van Nederland te tonen. JAAP.NL heeft als ambitie dit aanbod op de meest representatieve en toegankelijke wijze voor de huizenzoeker beschikbaar te stellen. In het logo zijn twee dakjes te zien wat aangeeft dat het gaat om een groot en groeiend huizenaanbod.


KlantJaap.nlDienstLogo designJaar2000