Mantelzorgdiensten

Mantelzorgdiensten helpt particulieren en zorgaanbieders bij de aanvraag van een indicatie voor de zorgverzekeraar. Het team bestaat uit deskundige en gedreven wijkverpleegkundigen die jarenlange ervaring hebben met het stellen van PGB indicaties.

De nieuwe website heeft als doel de bezoeker zo efficiënt mogelijk te helpen met het indienen van een PGB aanvraag. De uitgangspunten voor het design waren:

1. het creëren een warme, betrouwbare en toegankelijke omgeving
2. het creëren van een logische flow waarin de bezoeker eenvoudig zijn weg kan vinden naar het aanvraagformulier

Ik heb dit bereikt door te werken met beelden van échte mensen die zorg verlenen in een vertrouwde omgeving. In combinatie met de kleuren ‘warm grijs’ en ‘roze’ geven het design een knusse maar ook frisse look & feel. De iconen en stippellijnen geven het geheel extra dynamiek.

Een goed leesbare letter en duidelijke button kleur zorgen ervoor dat de bezoeker intuïtief weet waar hij moet klikken en de aanvraag kan indienen.


KlantMantelzorgdienstenDienstRebrandingJaar2021