Sigra

In het jaarverslag van Sigra draait alles om het ‘overbruggen’ van problemen op de arbeidsmarkt. Dit gegeven hebben wij gebruikt als basis concept en per hoofdstuk uitgebeeld door het gebruik van mieren. Mieren zijn harde werkers en opereren altijd in groepsverband. Resultaat: Een verslag met aansprekend beeldmateriaal van groepjes mieren die samen een herkenbaar probleem oplossen.


KlantSigraDienstRebranding