Hilhorst

Hilhorst richt zicht op advisering, interim programma management, onderzoek en coaching voor overheden en (non profit) organisaties binnen het sociale domein, met name gericht op jeugd en veiligheid. Het beeldmerk in het logo symboliseert een tekstballon en een leesteken dat staat voor coaching en het schrijven van een adviezen op maat.


KlantHilhorst Coaching & AdviesDienstLogo design & stationaryJaar2017